Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Scandinavian Astor Group AB

Scandinavian Astor Group AB
Humlegårdsgatan 4
114 46 Stockholm

Hemsida:

/astorgroup.se

Verksamhet:

Scandinavian Astor Technologies är verksamma inom försvarsindustrin med affärsområden inom avancerad radarstörning och kompositkomponenter. Scandinavian Astor Group AB hette tidigare Renewable Ventures Nordic 2 AB.

Ägare:

Scandinavian Astor Technologies ABs äger kommer att äga 90 % och Renewable Ventures Nordic ABs aktieägare 10 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

12 januari 2023

Värdering:

75 Mkr är den värdering bolagen anger i det omvända förvärvet.

Övrigt:

I slutet av september 2022 meddelade Spotlight-noterade Renewable Ventures Nordic AB att de via sitt dotterbolag Renewable Ventures Nordic 2 AB köper Scandinavian Astor Technologies AB med aktier som betalning. Renewable Ventures Nordic AB delar sedan ut de aktier man äger i Renewable Ventures Nordic 2 AB och företaget noteras på Spotlight.

Dvs Scandinavian Astor Technologies får en ägarspridning och efterföljande notering via Renewable Ventures.

Astors nettoomsättning jan-jun 2022 uppgick till 33,8 MSEK med ett resultat före skatt om 2,5 MSEK.

Uppdatering: I slutet av december 2022 meddelade Spotlight att företaget är godkänt för notering och att första handelsdag är planerad till 12 januari 2023.

Uppdaterat: 2023-01-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss