Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Real Holding i Sverige AB
Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB
Nybrogatan 16
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.realholding.se

Verksamhet:

Real Holding är ett fastighetsbolag med fokus på främst bostadsfastigheter i Sveriges tio största städer, eller i närhet till dessa. Bolaget fokuserar på fastigheter som på ett eller annat sätt har en anknytning till samhällsnyttan, eller där bolaget kan göra en samhällsinsats genom att utveckla och förädla fastigheterna i fråga.

Ägare:

Lista:

Nordic MTF

Status:

Genomförd

Tid:

21 april 2016

Värdering:

Uppdatering: Real Holding gör en riktad nyemission på 60 Mkr.

80 Mkr post money efter den emission på 40 Mkr som görs inför noteringen.

Övrigt:

Real Holding ger ut preferensaktier i maj-juni 2015, vilka sedan noteras på en MTF-marknadsplats, där vi antar att det blir First North. Dvs ingen notering av stamaktier.

Uppdatering: Den 3 juli 2015 noteras Real Holding på First North.

Uppdatering: Emissionen tecknades bara till 14,4 %, resten fick Kvalitena ta. Men den 30 juni 2015 meddelades att emissionen dras tillbaka. Ingen notering således.

Uppdatering: Real Holding gör ett nytt försök att notera sig på First North. Nu gäller det i stället vanliga stamaktier. Första dagen för handel är planerad till den 11 mars 2016 och inför det gör företaget en garanterad emission på 40 Mkr.

Uppdatering: Någon notering den 11 mars 2016 blev inte av och bolaget svarar inte frågor om noteringsdatum. Men vi antar att det bara är en vanlig försening.

Uppdatering: Den 21 mars 2016 skrev bolaget "Bolagets noteringsprocess fortskrider och notering av aktierna beräknas ske efter Bolagets tillträde av sitt första byggprojekt i Karlskrona, innefattande nybyggnation om ungefär 500 hyreslägenheter samt viss del kommersiella ytor. Tillträdet bedöms ske den 4 april 2016 och första dag för handel beräknas ske kort därefter."

Uppdatering: Real Holding meddelade den 4 april 2016 att de gör en riktad nyemission på 60 Mkr.

Uppdatering: Real Holding noterar sig på NGM Nordic-MTF den 21 april 2016.

Uppdaterat: 2016-04-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss