Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Q-linea AB
Q-linea AB

Q-linea AB
Dag Hammarskjölds väg 52 A
752 37 Uppsala

Hemsida:

qlinea.com

Verksamhet:

Q-linea utvecklar ASTar, apparater som kan avgöra vilken antibiotika som ska sättas in hos patienter med infektioner.

Ägare:

Nexttobe AB är huvudägare i bolaget och vid noteringsemissionen är Catella Fondförvaltning AB, Fjärde AP-fonden, Investment Öresund AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning ankarinvesterare.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

7 december 2018

Värdering:

Uppdatering: 1 558 Mkr post money, samt 1 640 Mkr post money om även övertilldelningsoptionen används. 68 kr per aktie.

889 - 1 037 Mkr pre-money, samt emission på 632 Mkr. Pris per aktie sätts i intervallet 60-70 kr.

Övrigt:

Q-linea meddelade i mitten av november 2018 att de ska göra en nyemission på 632 Mkr och notera sig på Nasdaq Stockholms huvudlista den 7 december 2018.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 68 kr.

Uppdaterat: 2018-12-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss