Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Nyfosa Holding AB
Nyfosa Holding AB

Nyfosa Holding AB
Box 2020
131 02 Nacka

Hemsida:

nyfosa.se

Verksamhet:

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner.

Ägare:

Hemfosa Fastigheter AB, som innan en notering skulle dela ut aktierna till sina ägare.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

23 november 2018

Värdering:

Övrigt:

I början av oktober 2017 meddelade det börsnoterade bolaget Hemfosa Fastigheter AB att de planerar att dela upp företaget i två delar, samt knoppa av och särnotera så att det blir två noterade bolag.

"Ett bolag som fokuserar på samhällsfastigheter och ett transaktionsinriktat, opportunistiskt bolag. Syftet är att skapa större aktieägarvärde genom att ytterligare renodla verksamheterna."

Styrelsens ambition är att återkomma med mer information till aktieägarna under det första kvartalet 2018.

Uppdatering: Den kommande avknoppningen har fått ett namn, Nyfosa Holding AB. Avknoppning och notering är planerad till andra halvåret 2018.

Uppdatering: I början av maj 2018 skriver Fastighetsvärlden att Nyfosa håller på att köpa fastigheter för närmare 5 miljarder kronor.

Uppdatering: I slutet av augusti 2018 meddelade Hemfosa att de delar ut och noterar Nyfosa på Nasdaq Stockholm under fjärde kvartalet 2018.

Uppdatering: Första planerad handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 12 november 2018.

Uppdatering: Första planerad handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 23 november 2018.

Uppdaterat: 2018-11-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss