Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Nordic Rice AB
Nordic Rice AB

Nordic Rice AB
Skjulstagatan 10
632 29 Eskilstuna

Hemsida:

nordicrice.se

Verksamhet:

Nordic Rice importerar, förädlar och säljer ris.

Ägare:

Innan emissionen november-december 2020; Alkaizhwan Holding AB 90 %, STAN Sweden AB 10 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Om 12 månader, sagt i november 2020

Värdering:

Uppdatering: 45 Mkr post money.

30 Mkr pre-money och 45 Mkr post money om emissionen under november-december 2020 fulltecknas.

Övrigt:

Nordic Rice gör en publik emission under november-december 2020 och skriver då att de ska notera sig om 12 månader.

Uppdatering: Nordic Rice emission på 15 Mkr under november-december 2020 blev fulltecknad.

Uppdaterat: 2021-01-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss