Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Nordic Rice AB
Nordic Rice AB

Nordic Rice AB
Skjulstagatan 10
632 29 Eskilstuna

Hemsida:

nordicrice.se

Verksamhet:

Nordic Rice importerar, förädlar och säljer ris.

Ägare:

Uppdatering: Innan emissionen i sep-okt 2021; Alkaizhwan Holding AB 34,69 %, Axcent of Scandinavia AB 13,60 %, Xcaret Invest AB 10,20 %, Stan Sweden AB 6,80%.

Innan emissionen november-december 2020; Alkaizhwan Holding AB 90 %, STAN Sweden AB 10 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Oklar tidsplan.

Värdering:

Uppdatering: 53 Mkr pre-money och 63,6 Mkr post money om emissionen i sep-okt 2021 fulltecknas. 7,20 kr per aktie.

Uppdatering: 45 Mkr post money.

30 Mkr pre-money och 45 Mkr post money om emissionen under november-december 2020 fulltecknas.

Övrigt:

Nordic Rice gör en publik emission under november-december 2020 och skriver då att de ska notera sig om 12 månader.

Uppdatering: Nordic Rice emission på 15 Mkr under november-december 2020 blev fulltecknad.

Uppdatering: Nordic Rice gör en företrädesemission under sep-okt 2021 och i samband med detta meddelade företaget att ny tidsplan för notering är första kvartalet 2022.

Uppdatering: Någon notering skedde inte under första kvartalet 2022, vilket sannolikt kan förklaras av att aktiemarknaden inledde året svagt och sedan blev ännu sämre när Ryssland invaderade Ukraina. Bolaget har inte kommunicerat någon ny tidsplan.

Uppdaterat: 2022-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss