Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Neola Medical AB
Neola Medical AB

Neola Medical AB
Maskinvägen 1
227 30 Lund

Hemsida:

/www.neolamedical.se

Verksamhet:

Neola Medical utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Neola Medical AB hette tidigare GPX Medical AB.

Ägare:

Gasporox AB 53,3 %, Norsk Elektro Optikk AS 36,2 %, anställda 10,5 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

2 oktober 2020

Värdering:

Uppdatering: 70,8 Mkr post money.

44,9 Mkr pre-money och 70,8 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen inklusive övertilldelning fulltecknas. 6,40 kr per aktie.

Övrigt:

Huvudägaren Gasporox är noterad och de överväger att dela ut sitt innehav till aktieägarna och har en notering av GPX Medical i tankarna. Hanna Sjöström på GPX Medical låter också positiv till detta när hon presenterar bolaget för investerare i början av mars 2020.

Hon säger att kapitalbehovet för att få en CE-märkt produkt är 55 Mkr under år 2020-2023 och sedan 60 Mkr för en internationell marknadslansering.

Uppdatering: I slutet av maj 2020 skrev Gasporox att GPX Medical siktar på att noteras på First North under hösten 2020. Eminova Partners AB är rådgivare.

Uppdatering: Gasporox AB har beslutat att dela ut alla sina aktier i GPX Medical AB. Avstämningsdag blir den 26 augusti 2020 och aktierna beräknas finnas på aktieägarnas konton den 27 augusti.

Uppdatering: GPX Medical noteras på First North den 2 oktober 2020.

Uppdatering: "Intresset för att teckna units i GPX Medical har varit mycket stort. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 107 MSEK, fördelat på drygt 3 000 konton. Teckningsgraden blev 20 gånger beräknat utifrån antalet tillgängliga units i Erbjudandet. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen 475 procent."

Uppdaterat: 2020-10-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss