Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i MedClair AB
MedClair AB

MedClair AB
Maskingränd 1
781 72 Borlänge

Hemsida:

www.medclair.se

Verksamhet:

Medclair tillverkar utrustning för rening av lustgas inom vården.

Ägare:

MedClair International AB 29,1 %, som planerar att dela ut MedClair AB-aktierna till ägarna.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Oklar status.

Värdering:

Övrigt:

I slutet av maj meddelades att MedClair AB planerar att notera sig på Aktietorget via ett omvänt förvärv av US Energy Group AB. US Energy Group AB kommer sedan att byta namn till MedClair.

Uppdatering: Transaktionen som noterar MedClair blir sannolikt klar i september eller oktober 2016.

Uppdatering: US Energy Group AB bytte namn till MedClair International AB. Vi har under en tid försökt få klarhet i om MedClair International AB faktiskt äger MedClair AB eller inte. Nu står det klart att så inte var fallet. Det uppstod en massa turbulens där styrelsen avgick och saknade förtroende för VD/huvudägare. Apportemissionen har avbrutits. Nu siktar MedClair AB på att notera sig utan omväg, datumet är planerat till 1 februari 2017.

Uppdatering: Noteringsplanerna verkar ha dragit ut på tiden, oklar status tillsvidare.

Uppdaterat: 2017-12-06

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss