Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Mangold AB
Mangold AB

Mangold AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.mangold.se

Verksamhet:

Mangold är en oberoende fondkommissionär som är specialiserad på små och medelstora marknadsnoterade bolag. Verksamheten innefattar corporate finance, aktiehandel, trading, emissionstjänster och kapitalförvaltning.

Ägare:

RW Capital AB är delägare i Mangold AB och kommer innan listning att dela ut sitt ägande till aktieägarna. RW Capital AB är listat på Aktietorget.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

12 juli 2012

Värdering:

Under de första nio månaderna 2011 omsatte Mangold 70,6 Mkr med ett resultat om 7,1 Mkr efter finansnetto. Bolagets egna kapital uppgick till 44,5 Mkr.

Övrigt:

RW Capital AB är delägare i Mangold AB och kommer under 2012 att dela ut ägandet till sina aktieägare och sedan lista sig på någon av de mindre listorna. RW Capital AB är noterat på Aktietorget.

Uppdatering: Mangold meddelade i början av juli 2012 att deras aktie listas på First North den 12 juli 2012.

Uppdaterat: 2012-07-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss