Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Lumito AB
Lumito AB

Lumito AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.lumito.se

Verksamhet:

Lumito är verksamt inom visualiseringsteknik för vävnadsanalys. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; Masoud Khayyami 17,05 %, Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ) 16,55 %, Stefan Andersson-Engels 8,68 %, MK Capital AB (Masoud Khayyami) 7,78 %, LU Holding AB 6,54 %, Bbright AB (ägs till 50% av Anders Sjögren, till 50% av Helen Sjögren) 5,41 %, Duciti Managem. AB (Stefan Nilsson) 4,98 %, Christer Gåhltorp 3,00 %, Norbridge AB 2,21 %, Bexio AB 2,19 %, Övriga (50 st) 24,9 %.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

19 oktober 2018

Värdering:

122 Mkr pre-money och 147 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Lumito har inte kommunicerat någon noteringsplan men presenterar sig för investerare hos Aktiespararna i början av maj 2018, något som i princip alltid innebär att en notering ska ske.

Uppdatering: Lumito gör en nyemission under maj 2018 och har ansökt om listning på First North.

Uppdatering: Den planerade första handelsdagen på First North var den 19 juni 2018, men några dagar innan meddelade Lumito att de tvingas skjuta på planerna till andra halvåret 2018. Detta pga att bolaget har fått stark kritik på Twitter och andra forum, som handlade om att det tidigare gjorts en emission till mycket längre pris än noteringsemissionen och att många av de tecknarna hajpat aktien i diskussionsgrupper på Facebook.

"Den ryktesspridning och de spekulationer som förekommit på sociala medier och den publicitet som följde i anknytning till emissionen har påverkat möjligheterna att fullfölja listningsprocessen enligt den tidplan bolaget jobbat efter. En följd har blivit att samarbetet med bolagets Certified Adviser har avbrutits.

Styrelse och ledning i Lumito tillsammans med vår finansiella rådgivare fortsätter arbetet med noteringsprocessen med målsättning att listning kan ske under andra halvåret 2018. I övrigt har inget förändrats och bolagets arbete med produktutveckling fortlöper enligt kommunicerade planer.

- Vi i bolaget upplever det som mycket olyckligt att spekulationer och ryktesspridning utom vår kontroll har fått dessa effekter men vi fortsätter nu med all kraft att utveckla Lumito och arbetet med den fortsatta listningsprocessen säger bolagets VD Stefan Nilsson."

Uppdatering: I slutet av augusti 2018 skriver bolaget "Lumito ABs styrelse har beslutat att inleda en process om granskning av bolaget med avsikt att, vid godkännande, noteras på Nordic MTF vid NGM AB under andra halvåret 2018."

Bolagets nya finansiella rådgivare är G&W Fondkommission, vidare har marknadsplatsen man vill lista sig på ändrats från First North till NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Lumito har godkänts för notering på NGM Nordic-MTF, första handelsdag blir den 19 oktober 2018.

Uppdaterat: 2018-10-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss