Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Liv Diagnostics AB
Liv Diagnostics AB

Liv Diagnostics AB
Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19 Göteborg

Hemsida:

livdiagnostics.se

Verksamhet:

Liv Diagnostics bedriver forskning och utveckling kring CellRACE, en helt ny typ av produkt som direkt kan mäta tumörcellers spridningsförmåga och förutse om tumörceller kommer sprida sig i kroppen och bilda metastaser.

Ägare:

Innan nyemissionen i april-juni 2017; Johan Bjurquist 16,8 %, Michael Andäng 14,8 %, Theresa Vincent 14,8 %, Rebiella AB 12,5 %, Formu Consulting AB 9,2 %, Niklas Holmquist 8,9 %, Petra Sekyorva 6,0 %, Åke Holmquist 4,0 %, Lexis Invest Aktiebolag 4,0 %, Hvittfeldt Invest AB 2,0 %, Clas Bolander 2,0 %, Joacim Sundh 2,0 %, Ulf Niklasson 2,0 %, Anders Osberg 1,0 %.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Uppköpt i november 2019

Värdering:

Uppdatering: I november 2019 såldes Liv Diagnostics för 0,05 Mkr till Cline Scientific. 80% av vinst vid en avyttring av Liv Diagnostics tillfaller Cline Scientific.

21 Mkr pre-money och 26 Mkr post money om emissionen i apri-juni 2017 fulltecknas.

Övrigt:

Liv Diagnostics gör en nyemission under april-juni 2017 och ska notera sig under slutet av 2018.

Uppdatering: I slutet av oktober 2018 presenterar sig Liv för investerare på Biostock life science summit.

Uppdatering: Det blev ingen notering, såldes i november 2019 till Cline Scientific AB. Ingen prislapp kommunicerades, vilket är udda då Cline är ett noterat företag. Innebär sannolikt att prislappen var låg.

"Cline Scientific meddelar att man förvärvat det Göteborgsbaserade företaget Liv Diagnostics. Styrelserna för Cline Scientific och Liv Diagnostics har enats om en affär där Cline förvärvar Liv och dess verksamhet med kontanta medel samt en möjlig tilläggsköpeskilling vid en avyttring av verksamheten."

Uppdatering: Kontant betalning utgår med 50 000 SEK, motsvarande aktiekapital i Liv Diagnostics AB. 80% av vinst vid en avyttring av Liv Diagnostics tillfaller köparen Cline Scientific.

Uppdaterat: 2019-11-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss