Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i JVM Group AB

JVM Group AB
Ritargatan 6
781 70 Borlänge

Verksamhet:

JVM Group med varumärket Mockfjärdshus levererar prefabricerade husstommar med montage till proffskunder.

Ägare:

Uppdatering: I slutet av november 2017 blev Abelco Investment Group AB ägare till 100 %.

Abelco Investment Group AB 51 % efter kommande investering. Som Abelco planerar att dela ut till sina aktieägare när bolaget är redo för en notering.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Kommande

Tid:

2018 vore en möjlighet

Värdering:

Övrigt:

FrontOffice/Svensk Rekonstruktion hjälper företag som hamnat i en finansiellt svår situation. FrontOffice intressebolag Abelco Investment Group meddelade i början av december att de har skrivit avtal om att förvärva 51 % av JVM Group. Affären är villkorad av att fordringsägarna accepterar det av rekonstruktören framlagda ackordsförslaget i Mockfjärdshus AB.

När koncernen är redo, så kommer Abelco dela ut sitt innehav i JVM Group till sina aktieägare och JVM kommer att noteras.

Uppdatering: Abelco Investment Group köper ut Hembad Sverige AB för 3,5 Mkr från JVM Group AB.

Uppdatering: Abelco Investment Group meddelade i början av augusti 2017 att Mockfjärdshus AB, som ägs av JVM Group AB, förvärvar en fastighet på Råsundavägen i Solna som omedelbart skall konverteras från kontor till attraktiva bostadsrätter. Beräknad bruttovinst i projektet är 15 - 18 MKR. Bygglov för konverteringen till bostäder är godkänt, BRF är bildad och Mockfjärdshus kommer omedelbart att påbörja projekteringen för ombyggnationen samt konceptutveckling och paketering inför en kommande försäljning av bostadsrättslägenheterna. Fastigheten beräknas vara färdigställd för inflyttning under Q3 2018.

”Jag tycker personligen att detta är ett bra exempel på hur vi som aktiva ägare i de bolag vi investerar i bidrar med att identifiera, förhandla, finansiera och skapa nya lönsamma affärer. Även om vi har en något överhettad bostadsmarknad finns det alltid en stark efterfrågan efter mindre lägenheter i äldre väletablerade bostadsområden. Som aktiva ägare är ambitionen alltid att skapa långsiktig, stabil och lönsam tillväxt i våra investeringar och vi ser detta som en början på hur det nu rekonstruerade Mockfjärdhus skall återuppstå som ett stabilt bolag med en ny affärsstrategi. Tillsammans med den nya ledningen i Mockfjärdshus utvärderar vi flera affärer liknande denna och vi kommer fortsatt vara extremt selektiva i de projekt vi väljer att investera i.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ).

Uppdatering: Abelco skriver i mitten av november 2017 "JVM Group har krävt stora finansiella resurser vari Mockfjärdshus tvingats till att bromsa sin ursprungliga affärsidé med husbyggande och samtidigt utveckla ny riktning och strategi där andra fastighetsrelaterade projekt utvärderas löpande. Hembad, som till viss del drabbats negativt av systerbolaget Mockfjärdshus finansiella problem, har inte fullt ut klarat av att leverera den tillväxt som önskats om än att ytterligare investeringar nu görs för att leverera på den tillväxtstrategi som bolaget nu har."

Uppdatering: I slutet av november 2017 blev Abelco Investment Group AB ägare till 100 % av JVM Group AB.

”Mot bakgrund av det finansieringsstöd som Mockfjärdshus, och därmed även JVM Group, erhållit från Abelco ter det sig naturligt att Abelco tar ägarskap av hela affären vilket vi nu gör på väldigt bra villkor för våra aktieägare. Parterna är överens om att affären skapar de bästa förutsättningarna för de berörda verksamheterna att kunna utvecklas och växa under ledningen av en ägare som har en tydlig agenda och målbild.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

Uppdatering: Mockfjärdshus har tidigare köpt fastigheten Spiran 1 för att göra den till bostadsrätter. I början av december 2017 meddelade Abelco Investment Group, som via JVM äger Mockfjärdshus, att man överlåter fastighetsprojektet med bibehållen vinstdelning.

"Abelco Investment Group ABs (publ) helägda dotterdotterbolag Mockfjärdshus AB avtalade under augusti 2017 om förvärv av fastigheten Spiran 1, Solna, Stockholm. Ett förvärv som hittills finansierats av Abelco, och där Abelco beslutat, givet nya förutsättningar på bostadskreditmarknaden i Stockholm, att minska sin exponering i projektet genom en överlåtelse till Gremio Fastigheter AB. Utöver riskminimeringen bibehålles en ansenlig vinstdelningsstruktur jämte ränta."

"Affären innebär att vår huvudägare Gremio Fastigheter AB köper ut fastighetsprojektet Spiran 1 i sin helhet men där vi ligger kvar med viss inlåning mot en marknadsmässig ränta och att vi vid projektets slutförande även får en substantiell vinstdelning om 33,33%. Ledningens bedömning är att vi för Mockfjärdshus räkning skall söka den här typen av affärer där vi har en garanterad och riskjusterad avkastning istället för att äga och driva hela projekt i egen bok. Dessutom passar det Abelcos affärsstrategi att i första hand investera i investeringsprojekt med kortare investeringshorisont, tillväxtbolag samt bolag som är nära en börsnotering.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ)."

Uppdaterat: 2017-12-08

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss