Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i ISR Immune System Regulation Holding AB
ISR Immune System Regulation Holding AB

ISR Immune System Regulation Holding AB
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm

Hemsida:

israb.se

Verksamhet:

Immune System Regulation är ett forskningsbolag inom immunterapi fokuserat på virussjukdomar. ISR Immune System Regulation Holding AB hette tidigare Natalz AB.

Ägare:

Aktieägare i Blasieholmen Investment Group Equity AB har fått aktier.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

24 mars 2017

Värdering:

10 kr per aktie i en nyemission under 2016.

Övrigt:

Aktieägare i Blasieholmen Investment Group Equity AB fick i slutet av mars 2016 aktier utdelade till sig.

Uppdatering: Natalz AB har bytt namn till ISR Immune System Regulation Holding AB och kommer att användas för att notera företaget ISR Immune System Regulation AB. Dvs bolaget tar hjälp av Blasieholmen Investment Group för att genomföra sin notering.

Uppdatering: Enligt Jordanfonden ska ISR noteras den 21 februari 2017.

Uppdatering: ISR börjar handlas på First North den 23 februari 2017.

Uppdatering: Den 23 februari 2017 blev företaget upplagt på Nasdaq Stockholms sajt, men ingen handel har skett, statusen som anges är "Suspened or Halted". Direkt skriver att noteringen har skjutits upp på bolagets begäran och att de inte angivit något nytt datum.

Uppdatering: Den 24 februari meddelade ISR att "Den Sydafrikanska läkemedelsmyndigheten Medicines Control Council (MCC) har begärt kompletterande information innan ISR kan ges tillstånd att starta den planerade kliniska prövningen (ISR-002).".

Uppdatering: "ISRs aktie skulle enligt plan ha tagits upp till handel på Nasdaq First North den 23 februari 2017 men med anledning av den nya informationen om försenad studiestart, som offentliggjorts genom pressmeddelande tidigare idag, har bolaget valt att senarelägga första dag för handel för att aktiemarknaden skall ha möjlighet att tillgodogöra sig informationen. Bolaget för en dialog med Nasdaq och kommer att återkomma med information om när handel i aktien kan inledas."

Uppatering: ISR noteras på First North den 24 mars 2017.

Uppdaterat: 2017-03-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss