Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hoylu AB
Hoylu AB

Hoylu AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna

Hemsida:

hoylu.com

Verksamhet:

Hoylu ska göra satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildsskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland ”the Internet of Things” (IoT).

Ägare:

Uppdatering: De fyra största ägarna inför noteringen är Skoen AS 12,2 %, Kristianro AS 12,2 %, Fougner Invest AS 12,2 %, Alden AS 12,2 %.

Vid grundande C Security Systems AB 51 % och Stein Revelsby 49 %. En emission skall göras till externa investerare. Innan notering ska C Security Systems AB dela ut aktierna till sina aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

20 februari 2017

Värdering:

12,5 Mkr pre-money och 37,5 Mkr post money efter en nyemission i januari 2017.

Övrigt:

I mitten av oktober 2016 meddelade C Security Systems AB, som är noterat på Aktietorget, att de ska grunda ett dotterbolag med Stein Revelsby, där parterna vid grundande ska äga 51 % respektive 49 %. Stein Revelsby är tidigare VD för Anoto.

En emission riktad till externa investerade är planerad. En notering finns även i tankarna, och inför det skulle C Security System AB dela ut sina aktier.

Uppdatering: Verksamheten har bolagiserats och bolaget heter Hoylu AB. Planen är att notera bolaget innan slutet av februari 2017.

Hoylu avser att genomföra en riktad nyemission till en grupp kapitalstarka externa investerare som står bakom Stein Revelsby för att säkerställa den tillväxtplan Hoylu AB satt upp. Utspädningen beräknas uppgå till cirka 50% vilket innebär att utdelningen av C Security ABs innehav efter ovan emission då motsvarar 25,5 % av Hoylu ABs aktier.

Uppdatering: Hoylu meddelade i mitten av februari 2017 att de köper österikiska We-Inspire Gmbh. Vidare meddelades att bolagets notering sker den 20 februari 2017 på First North.

I januari 2017 gjorde Hoylu en riktad nyemission på 25 Mkr.

Uppdaterat: 2017-02-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss