Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Färögatan 33, Kista Science Tower
164 51 Kista

Hemsida:

www.hd-wireless.se

Verksamhet:

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; H&D Ventures AB 34,89 %, Banque Internationale A Luxembourg 4,23 %, Carl Elgh 3,58 %, Anders Grahn 3,35 %, Åke Jernberger 2,50 %, Nordea BAnk S.A. 1,79 %, Örjan Fritz 1,63 %, Blasieholmen Investment Group Equity AB 1,37 %, Pomona-gruppen AB 1,27 %, UBS Switzerland AG 0,95 %, Övriga 44,45 %.

Uppdatering: Apportemission för att apportera in H&D Wireless förändrar ägarbilden.

Blasieholmen Investment Group Equity ABs aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

22 december 2017

Värdering:

Uppdatering: 140,8 Mkr post money.

Uppdatering: 112 Mkr pre-money och 140,8 Mkr post money om emissionerna inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Blasieholmen Investment Group Equity AB delade ut Atarom AB till sina aktieägare i december 2016. Det är ett tomt bolag som kommer att användas vid notering av ett operativt bolag, där ett omvänt förvärv görs för att ordna ägarspridning.

Uppdatering: Atarom AB kommer att användas för att notera H&D Wireless. Klipper in Övrigt-historiken från den sidan nedan.

---
Enligt uppgift i mitten av oktober 2016 håller H&D Wireless på att finansiera sig inför en notering.

Uppdatering: Vi har fått det bekräftat att H&D Wireless ska notera sig och att tidsplanen är första kvartalet 2017.

Uppdatering: Vi har tidigare rapporterat att H&D Wireless håller på att ta in kapital och i mitten av november 2016 skriver Di Digital att man tagit in 25 Mkr från "Blasieholmen Investment Group och ett nätverk bestående av ett 40-tal svenska och europeiska entreprenörer och investerare". Det verkar följa teckningsoptioner som kan ge ytterligare 38 Mkr. VD säger även att någon nyemission inte kommer att göras i samband med noteringen.

Uppdatering: Noteringen på First North är planerad till den 7 juni 2017.

Uppdatering: Vi ändrar status på noteringen till Inställd, men själva noteringen är inte inställd utan sker via ett annat moderbolag som i skrivande stund heter Atarom AB och har organisationsnummer 559077-0714.
---

Uppdatering: En nyemission genomförs under maj 2017, den genomförs i privat miljö men ska även vara öppen för de som hör av sig.

Uppdatering: Atarom AB har nu bytt namn till Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB.

Uppdatering: Den 7 juni 2017 är här men någon notering skedde inte. Sannolikt är tidsplanen bara något försenad.

Uppdatering: I mitten av juni 2017 berättade VD att noteringen preliminärt kommer att noteras på First North den 27 eller 29 juni 2017.

Uppdatering: Enligt Jordanfonden är preliminärt datum nu 27 juni 2017.

Uppdatering: Den 27 juni 2017 skriver Jordanfonden att inget noteringsdatum är fastställt ännu.

Uppdatering: I slutet av augusti 2017 skriver Jordanfonden att mitten av september 2017 är den tidsplan man hoppas på för noteringen.

Uppdatering: I mitten av september 2017 skriver Jordanfonden att tidsplanen för noteringen nu är första halvan av oktober 2017.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 skriver Jordanfonden att företaget "ligger i pipen för notering".

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission på 24 Mkr under november-december 2017 samt två mindre riktade, inför noteringen på First North.

Uppdatering: Nyhetsbyrån Direkt skriver att noteringsdatumet är preciserat till 20 december 2017.

Uppdatering: Den 20 december 2017 säger H&D Wireless till Nyhetsbyrån Direkt att noteringen inte kommer att ske den 20 december, men att de förväntar sig slutgiltigt besked från Nasdaq under dagen och att det sedan tar två dagar, så att de ska kunna bli noterade den 22 december.

Uppdatering: Bolaget är nu godkänt för notering på First North och första handelsdag blir 22 december 2017.

Uppdaterat: 2017-12-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss