Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i GSM Electric AB
GSM Electric AB

GSM Electric AB
Sockerbruket 7
414 51 Göteborg

Hemsida:

www.gsmelectric.com

Verksamhet:

GSM Electric utvecklar och säljer drivsystem med elmotor till båtar. Använder varumärket Greenstar Marine.

Ägare:

Innan emissionen i september 2021; Greenstar Marine International AB 32 %, Åsa Snaar (vd) 14 %, Peter Elmlund (styrelse) 16 %, Staffan Wogenius (styrelse) 16 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Inom 2 år, sagt i september 2021

Värdering:

Uppdatering: 131 Mkr pre-money och 151 Mkr post money om emissionen under mars-maj 2023 fulltecknas. 20 kr per aktie.

Uppdatering: 32 Mkr pre-money och 38,4 Mkr post money om emissionen i sep-okt 2022 fulltecknas. 5 kr per aktie.

58,5 Mkr pre-money och 70,6 Mkr post money om emissionen i september 2021 fulltecknas och 78,85 Mkr post money om även hela övertilldelningen fulltecknas.

Övrigt:

GSM Electric AB gör en emission under september 2021 och berättade i samband med detta att de siktar på att notera sig inom två år, på en marknadsplats som Spotlight eller First North.

Det fanns tidigare ett annat företag som drev denna verksamhet men som enligt GSM Electric misslyckades pga en dyr satsning på utombordsmotorer. GSM Electric har köpt inkråmet från det bolaget.

Uppdatering: Under mars-maj 2023 gör GSM Electric en emission. I memorandumet sägs ingenting om en notering, vilket står i kontrast till att bolaget tidigare kommunicerat att de senast ska vara noterade i augusti/september 2023, vilket i princip borde innebära våren 2023.

Uppdaterat: 2023-03-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss