Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i GoldBlue AB
GoldBlue AB

GoldBlue AB
Birger Jarlsgatan 18 A 4tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.goldblue.eu

Verksamhet:

Goldblue är en online-speloperatör. GoldBlue AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 2 AB.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Raging Bull Invest (Rune Löderup)14,01 %, Watermill Ventures 9,29 %, Chartus Holding Limited 8,23 %, Nexium AB (Staffan Lindgren) 7,81 %, Knutsson Holding AB 5,01 %, Effnetplatformen Ventures 2 AB (cirka 4000 aktieägare) 4,45 %, Eric Holmberg 4,05 %, Daniel Benitez 2,38 %. Banque Havilland S.A. 2,37 %, Martin Skugge 2,35 %, Övriga 40,05 %.

Uppdatering: Goldblue Plc apporteras in vilket förändrar ägarbilden.

Effnetplattformen AB 100 %.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Kommande

Tid:

Första kvartalet 2018

Värdering:

Uppdatering: 183 Mkr post money, exkl optioner.

159 Mkr pre-money och 183 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, exkl optioner.

Övrigt:

I mitten av oktober 2016 meddelade Effnetplattformen AB att de grundar tre dotterbolag som skall användas vid framtida noteringar inom ramen för bolagets så kallade plattformsverksamhet där Effnet fungerar som en attraktiv samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag.

Uppdatering: Effnetplattformen Ventures 2 AB kommer att användas för att notera Goldblue Plc. Vi kopierar in texten från det Övrigt-fältet nedan.

---
Goldblue planerar att notera sig i Sverige under juni 2017. Vi antar att det är First North bolaget siktar på.

Kontaktuppgifter till bolaget: Rune F Löderup, [email protected], +46 708 329 651

Uppdatering: Bolagets tidsplan om att notera sig under juni 2017 verkar fortfarande vara aktuell, bolaget presenterar sig för investerare i slutet av maj 2017.

Uppdatering: Vi ändrar status på denna notering till Inställd. Den är dock inte inställd utan kommer i stället att ske via ett nytt moderbolag som i skrivande stund heter Effnetplattformen Ventures 2 AB med organisationsnummer 559078-0465.
---

Uppdatering: GoldBlue planerar att under våren 2017 genomföra en kapitalanskaffning om cirka 24 Mkr med en efterföljande notering på First North, Nasdaq Stockholm eller annan MTF-plattform (förutsatt godkännande för upptagande till handel). G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets finansiella rådgivare i denna process. Effnetplattformen Dividend har åtagit sig att investera 1 Mkr kronor i den kommande kapitalanskaffningen och Effnetplattformen Dividend kommer dessutom att verka för att teckningsanmälningar från Effnetplattformen Dividends och EPV2s befintliga aktieägare prioriteras vid eventuell överteckning av emissionen.

Uppdatering: Bolagets ordförande Rune Löderup säger i slutet av maj 2017 att man vill ta in 2,5 MEUR i en nyemission inför noteringen, men att man även kan lista sig utan att göra en nyemission eller göra en mindre nyemission, det beror på marknadsläget.

Uppdatering: Effnetplattformen Ventures 2 AB har bytt namn till GoldBlue AB.

Uppdatering: GoldBlue noterar sig på First North den 20 december 2017.

Uppdatering: GoldBlue meddelade den 19 december 2017 att de inte kommer att bli listade den 20 december. "Bolaget återkommer med en ny första listningsdag så snart ansökan om upptagande till handel är godkänd."

Uppdatering: I mitten av januari 2018 meddelade GoldBlue att de drar tillbaka sin ansökan om listning på First North och ansöker om listning på NGM Nordic-MTF. "Detta mot bakgrund av att bolaget har en avvikande uppfattning mot NASDAQ avseende bolagets informationskapacitet."

Uppdaterat: 2018-01-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss