Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Energytower AB

Energytower AB
Kabelvägen 2
901 33 Umeå

Hemsida:

www.energytower.se

Verksamhet:

Energytower utvecklar en ny teknologiplattform för vindkraftbaserad energiproduktion.

Ägare:

Vision Ideas Ekonomisk Förening är majoritetsägare. Eurocon Consulting AB blir kring årsskiftet 2009/2010 ägare av 9,5 % genom en apportemission för utfört arbete och via teckninsoptioner. 170 aktieägare totalt.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

En notering är inte längre aktuell.

Värdering:

Lösenkursen på teckningsoptionerna som Eurocon Consulting AB erhållit är 6 kr, vilka de avser att använda.

Övrigt:

Eurocon Consulting AB blir kring årsskiftet 2009/2010 ägare av 9,5 % genom en apportemission för utfört arbete och via teckninsoptioner.

Uppdatering: Energytower anslöt sin aktie till Euroclear i mitten av november 2011, ett av de steg som krävs för att kunna notera ett företag.

Uppdatering: Åren har gått och ingen notering har blivit av och ingen information har lämnats sedan företaget tog in pengar för flera år sedan. Vi väljer att tillsvidare betrakta noteringsplanerna som inställda.

Uppdatering: Energytower ABs VD Nils-Arne Holmudden meddelar till Nyemissioner.se i mitten av oktober 2012 att ingen som helst notering är aktuell för bolaget.

Uppdaterat: 2012-10-16

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss