Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Eco-Oil Miljöbränslen i Sverige AB
Eco-Oil Miljöbränslen i Sverige AB

Eco-Oil Miljöbränslen i Sverige AB
Forsbrogatan 31
931 42 Skellefteå

Hemsida:

www.eco-oil.se

Verksamhet:

Eco-Oil har en unik patenterad processanläggning för att producera hållbart syntetiskt bränsle baserat på energigrödor. Eco-Oils produkter kan levereras som låginblandad tillsats eller fristående bränsle.

Ägare:

NeXT-Oil AB är huvudägare.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Kommande

Tid:

Andra kvartalet 2019

Värdering:

Övrigt:

Eco-Oil ska enligt NGM notera sig på NGM Nordic-MTF under första kvartalet 2018.

Uppdatering: Första kvartalet 2018 är i princip slut och ingenting har hörts från bolaget om noteringen, och vad vi kan se har det varit nästan helt tyst från bolaget rent allmänt. Det revolutionerande bränslet verkar inte heller ha börjat säljas.

Uppdatering: I slutet av mars 2018 skriver forskning.se om Eco-Oil. Där beskrivs allt i mer detalj. Bla att man hittills har tillverkat en pilotanläggning och att upplägget är småskalig tillverkning i containerformat. Till våren ska Eco-Oil presentera sig för investerar vid börsen i Stuttgart, dvs hos NGMs moderbolag.

"Den pilotanläggning som tillverkats för att testa tekniken kan leverera upp till 250 liter grön bensin, diesel eller flygplansbränsle per dygn, beroende på vilken råvara som används och vilka inställningar som görs. Startmaterialen är vatten och socker som tillverkats ur jordbruksavfall, skogsrester eller rötat avfall. Dessa jäses till en alkohol, till exempel etanol. Pilotanläggningen omvandlar den biobaserade alkoholen till grönt transportbränsle, gasol och vatten.

– Containrarna kan skeppas var som helst i världen, säger forskningsledaren Jyri-Pekka Mikkola.

Tekniken marknadsförs av företaget Eco-Oil, där Kent van Klint är vd. Nästa steg är att ta processen upp till kommersiell skala, via en demonstrationsanläggning. I vår åker Mikkola och van Klint till Tyskland för att träffa möjliga investerare, inbjudna av börsen i Stuttgart.

– Två fullskaliga anläggningar ska byggas. En för bensin och en för diesel, enligt principen att det inte ska blandas i något som är av fossilt ursprung. Båda bränslena blir exakta kemiska kopior av sina syntetiska motsvarigheter, säger Kent van Klint.

– Vårt affärsupplägg är att producera och sälja anläggningar, tillägger Kent van Klint.

– Vi överlåter till dem som har kapital att bygga fullskaliga anläggningar, fyller Jyri-Pekka Mikkola i. Vår tanke är att koncentrera oss på att sälja licenser och tillverka katalysatorerna. Hemligheten är i katalysatorerna."

"Uppfinningen och pilotanläggningen är framtagna av Mikkola och kollegorna Ajaikumar Samikannu, William Siljebo och Lakhya Konwar i Bio4Energy vid Umeå universitet. Samtliga är delägare i företaget Eco-Oil."

Uppdatering: I slutet av juni 2018 skriver Eco-Oil att de i dagarna slutfört förhandlingarna kring ett finansieringsavtal. De skriver vidare "Vår målsättning är att påbörja vår börsintroduktion i slutet 2018 - början 2019.".

Uppdatering: NGM anger den tidsplanen för noteringen till andra kvartalet 2019.

Uppdaterat: 2018-08-25

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss