Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Ecomm Holding AB

Ecomm Holding AB
Ingmar Bergmans gata 2
114 34 Stockholm

Hemsida:

/ecommholding.se

Verksamhet:

Ecomm specialiserar sig på förvärv och vidareutveckling av nischade e-handlare. Driver Iphonebutiken.se och Gasoltuben.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

24 maj 2023

Värdering:

Övrigt:

I slutet av november 2022 så meddelades att Ecomm Holding AB ska noteras på First North genom ett omvänt förvärv av Spherio Group AB (559026-0963).

Affären är tänkt att godkännas på en extra bolagsstämma under första kvartalet 2023.

Uppdatering: I början av april 2023 uppdaterade Spherio Group AB om processen med de omvända förvärven. Med anledning av att årsredovisning för räkenskapsåret 2022 för Spherio Group AB visar ett negativt fritt eget kapital kan inte de omvända förvärven göras på tidigare kommunicerat sätt.

Spherio Group ABs dotterbolag Spherio AB kommer inte längre att delas ut, utan blir kvar och bedriva sin verksamhet.

Transaktionen med Refine görs även om för att göra det bättre ur skattesynpunkt för ägarna av Refine

“Beslut om Spherios förvärv av Ecomm och Refine-transaktionen avses fattas vid Spherios årsstämma den 10 maj 2023. Bolagsbeskrivningen avses offentliggöras av Spherio i god tid innan årsstämman. Under förutsättning att årsstämman fattar de beslut som krävs för att genomföra Spherios förvärv av Ecomm, och Refine-transaktionen, beräknas tillträde i Spherios förvärv av Ecomm, och i Refine-transaktionen, kunna ske i anslutning till årsstämman.”.

Uppdatering: Den 24 maj 2023 tillträdde Spherio aktierna.

Uppdaterat: 2023-05-27

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss