Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Dynamic Code AB
Dynamic Code AB

Dynamic Code AB
Fridtunagatan 24
582 13 Linköping

Hemsida:

www.dynamiccode.com

Verksamhet:

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering.

Ägare:

Uppdatering: Backing Minds 14,8 %, Anne Kihlgren 14,5 %, SIX SIS AG 5,8 % och P.A.L.M. Ventures Capital 5 %. Drygt 1200 aktieägare.

DC Partners Sweden AB 17,8 %, BackingMinds Invest AB 14,8 %, Anne Kihlgren 14,5 %, P.A.L.M. Venture Capital AB 5 %, Rothesay Limited 4,5 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Första halvåret 2022

Värdering:

Övrigt:

I början av juni 2021 meddelade Dynamic Code att de gör sig redo för en notering. Ett steg i den processen är att göra aktieägarna i DC Partners Sweden AB direkta aktieägare i Dynamic Code, vilket kommer att göras genom en fusion, vilket beräknas vara klart hösten 2021.

Den 2-7 juni 2021 kommer att bli den sista handelsperioden på Pepins för DC Partners Sweden AB.

Uppdatering: Det blev ingen egen notering för Dynamic Code. I mitten av september 2021 meddelade AegirBio att de förvärvar Dynamic Code.

"AegirBio AB ("AegirBio") har idag ingått avtal med aktieägare representerande cirka 52,1 procent av samtliga aktier i Dynamic Code AB (publ) ("Dynamic Code") om förvärv av aktier och teckningsoptioner i Dynamic Code. Köpeskillingen uppgår till 172 kronor per aktie i Dynamic Code, varav 15 kronor betalas kontant och 157 kronor med aktier i AegirBio."

Uppdatering: Dynamic Codes samgående med Aegirbio havererade efter ett antal mindre bra nyheter från Aegirbio vilket fick aktiekursen att rasa 80 % under kort tid. Dynamic Code kan nu eventuellt komma att leta sig till aktiemarknaden själva. Men på ägarmötet för DC Partners som är bolaget som allmänheten äger sina Dynamic Code-aktier via sades i samband med Aegirbio-transaktionen att Dynamic Codes egna försök att notera sig gått dåligt.

Dynamic Codes omsättning steg rejält, från låga nivåer, under pandemin pga covid-test. Det är sannolikt att den omsättningen snart minskar kraftigt.

Uppdatering: I mitten av januari 2022 meddelade Dynamic Code att de ska notera sig under första halvåret 2022. Man har valt Skills Corporate Finance som rådgivare.

Uppdaterat: 2022-01-19

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss