Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i D&Company Nordic AB
D&Company Nordic AB

D&Company Nordic AB
Pentavägen 5b
187 30 Täby

Hemsida:

www.dcompanynordic.com

Verksamhet:

D&Company är en aktör på den Nordiska optikmarknaden. Genom den digitala plattformen IDUN erbjuder D&Company e-handelslösningar och digitala tjänster för optiker över hela Europa. D&Companys varumärkesportfölj inkluderar det egna varumärket Norr samt flera av Nordens mest kända varumärken genom licensieringsavtal.

Ägare:

UTN Holding AB 19,4 %, Nils Wikström 10,9 %, Hammarby Storgård AB 10,7 %, Hotmanagement AB 6,4 %, Ralph Dahlin 4,8 %, Sören Stragne 3,8 %, Peder Gyllenberg 3,8 %, Erik Grönberg 3,8 %, Vikdalens Invest AB 3,7 %, Kamilla Bay-Ibsen 2,2 %, Övriga 63 aktieägare 31,5 %.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Konkurs inledd 24 jan 2019

Värdering:

Uppdatering: 57,5 Mkr pre-money och 81,6 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

90 Mkr pre-money och 99 Mkr post money om emissionen under maj-juni 2017 fulltecknas. Innan noteringen under höstenn 2017 planeras en emission till högre värdering.

Övrigt:

D&Company har inte kommunicerat någon noteringsplan, men presenterar sig i slutet av maj 2017 för småsparare på ett event där noterade företag deltar, dvs det mesta tyder på att bolaget ska noteras.

Uppdatering: D&Company gör en nyemission under maj-juni 2017. Under hösten 2017 ska företaget göra ytterligare en nyemission och notera sig på någon av MTF-listorna.

Uppdatering: Hösten 2017 har passerats och ingenting har hörts om varken nyemission eller notering.

Uppdatering: I början av april 2018 meddelar bolaget att de ska notera sig på First North under sommaren/hösten 2018 och inleda en emission under april 2018. Man meddelar vidare att försäljningsverksamheten i bolaget ska sättas i ett eget bolag och under 2019 knoppas av till aktieägarna.

Uppdatering: I slutet av oktober 2018 ska bolaget presentera sig för investerare hos Aktiespararna.

Uppdatering: D&Company ska notera sig på First North under december 2018.

Uppdatering: D&Company avbryter emissionen som gjordes under november 2018 och skjuter upp noteringen.

"Styrelsen i D&Company Nordic AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att avbryta nyemissionen av units (”Nyemissionen”) och att skjuta upp noteringen av Bolagets aktier. Bolaget har för avsikt att renodla affärsverksamheten till att bli ett digitalt bolag med fokus på den verksamhet som berör plattformen Idun. Bolagets affärsområde som omfattar design, tillverkning och försäljning av glasögonbågar planeras att säljas."

Uppdatering: Konkurs inleddes den 24 januari 2019.

Uppdaterat: 2019-03-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss