Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Colabitoil Sweden AB
Colabitoil Sweden AB

Colabitoil Sweden AB
Norra skeppsbron 5 B
803 10 Gävle

Hemsida:

colabitoil.se

Verksamhet:

Colabitoil är ett green tech-företag inom drivmedelssektorn, verksamt med biodrivmedel genom sin metod av hydrogenerering av vegetabiliska oljor.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen jan-mars 2016; Björn Norrbom 17,9 %, Jan Nordlöf 17,9 %, Daniel Trabold 17,9 %, Christer Sundin 17,9 %, Per-Erik Holmgren 17,6 %, Almi Invest AB 3,2 %, Övriga (ca 40 ägare) 7,5 %.

Innan nyemissionen under sommaren 2014: Björn Norrbom 25 %, Jan Nordlöf 25 %, Daniel Trabold 25 %, Christer Sundin 25 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

12 december 2017

Värdering:

Uppdatering: 292 Mkr post money.

Uppdatering: 272 Mkr pre-money och 292 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: 126,8 Mkr pre-money och 139,5 Mkr post money om emissionen under jan-mars 2016 fulltecknas.

50 Mkr pre-money och 70 Mkr post money om den nyemission som företaget gör under sommaren 2014 fulltecknas.

Övrigt:

Colabitoil presenterade sig under våren 2014 och planerar att lista sig på Aktietorget.

Uppdatering: Colabitoil har förlängt teckningstiden till den 31 december 2014, vilket innebär att den planerade noteringen förskjuts till 2015.

Uppdatering: I februari 2015 skriver bolaget att de ska vara noterbara inom två år.

Uppdatering: Colabitoil gör en nyemission under januari-mars 2016. Bolaget skriver att de inte har någon aktuell noteringsplan och att en notering inte kommer att ske innan hösten 2016.

Uppdatering: Colabitoil presenterade sig för investerare i början av november 2016 och sade då att man ska notera sig under tredje kvartalet 2017.

Uppdatering: I slutet av juni 2017 meddelade Colabitoil att de köper Hällberg & Son som har en omsättning på 300 Mkr.

Uppdatering: I början av augusti 2017 meddelade Colabitoil att de har anställt Gustav Welander som ny CFO, en central roll vid en notering.

Uppdatering: Tidsplanen för noteringen har justerats till fjärde kvartalet 2017.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 säger vd Jan Nordlöf att Colabit ska göra en nyemission under november och notera sig på Aktietorget under december 2017.

Uppdatering: Colabitoil noteras på Aktietorget den 12 december 2017.

Uppdaterat: 2017-12-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss