Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i ChromoGenics AB
ChromoGenics AB

ChromoGenics AB
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.chromogenics.com

Verksamhet:

ChromoGenics erbjuder en avancerad plastfilm för att producera fönster med solskydd som ger ett bättre inomhusklimat och med lägre energiförbrukning.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; K-Svets Venture AB 36,50 %, New Energy Solutions II K/S 36,25 %, Volvo Group Venture Capital AB 5,36 %, Bengt Josefsson Utvecklings AB 5,31 %, Castab AB 3,77 %, Fastighets AB Thuleskär 2,95 %, Bengt Josefsson 2,15 %, Ergonor AB 1,90 %, Uppsala Universitet Holding AB 1,31 %, Övriga 4,50 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

23 mars 2017

Värdering:

Uppdatering: 199 Mkr post money.

80 Mkr pre-money och 210 Mkr om hela nyemissionen inför noteringen fulltecknas. Exkl utestående teckningsoptioner.

Övrigt:

ChromoGenics har inte kommunicerat någon noteringsplan men deltar i mitten av februari 2017 på G&W Småbolagsfrukost, vilket brukar innebära att ett företag står inför en publik nyemission och notering.

Uppdatering: ChromoGenics noteras på First North den 23 mars 2017.

Uppdaterat: 2017-03-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss