Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Cereno Scientific AB
Cereno Scientific AB

Cereno Scientific AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

cerenoscientific.com

Verksamhet:

Cereno Scientific utvecklar ett förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Ägare:

Om nyemissionen inför noteringen fulltecknas; Sverker Jern (privat och via bolag) 10,80 %, Niklas Bergh 10,47 %, Jonas Faijerson Säljö 6,16 %, Björn Dahlöf 5,64 %, GU Ventures AB 9,14 %, Pia Larsson 5,92 %, Galenica AB 5,59 %, Sten S. Sörensen (via bolag) 3,86 %, Catharina Bäärnhielm 1,70 %, Övriga aktieägare 15,52 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

22 juni 2016

Värdering:

Uppdatering: 82,5 Mkr post money.,

60,4 Mkr pre-money och 82,5 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Cereno Scientific meddelade i slutet av mars 2016 att de genomfört en nyemission på 8,5 Mkr riktad till en mindre krets investerare. Samt att man planerar att göra ytterligare en nyemission under andra kvartalet och i samband med det ansöka om notering på Aktietorget.

Uppdatering: Cereno har i mitten av april 2016 gjort en riktad emission på 2,7 Mkr till Galenica AB. En publik emission och efterföljande notering på Aktietorget är planerad till andra kvartalet 2016.

Uppdatering: Cereno noteras på Aktietorget den 14 juni 2016.

Uppdatering: Cereno noteras på Aktietorget den 22 juni 2016.

Uppdaterat: 2016-06-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss