Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i CAG Group AB
CAG Group AB

CAG Group AB
Kungsgatan 37
104 22 Stockholm

Hemsida:

www.cag.se

Verksamhet:

C.A.G är en IT-koncern med fokus på ledning, utveckling, drift och utbildning.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

12 december 2018

Värdering:

Uppdatering: 431,1 Mkr post money.

360 Mkr pre-money och 440,5 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

CAG skriver i mitten av mars 2018 att de har rekryterat Åsa Landén Ericsson som ny VD och koncernchef.

"Åsa efterträder Michael Ekman som i samråd med styrelsen har valt att lämna sin position till en efterträdare som långsiktigt kommer att leda C.A.G:s verksamhet som ett noterat bolag."

"C.A.G:s styrelse fattade under senare delen av 2017 ett inriktningsbeslut att förbereda en börsnotering av koncernen."

Uppdatering: I slutet av oktober 2018 skriver CAG i sin kvartalsrapport att de står inför en notering på First North Premier.

Uppdatering: I mitten av november 2018 presenterar sig CAG för investerare.

Uppdatering: CAG Group gör en emission och noterar sig på First North den 12 december 2018.

Uppdaterat: 2018-12-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss