Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i BrainCool AB
BrainCool AB

BrainCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.braincool.se

Verksamhet:

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Ägare:

Dignitana AB, som innan en notering planerar att dela ut BrainCool AB till sina aktieägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

7 maj 2014

Värdering:

29 Mkr pre-money och 38,7 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

I början av september 2013 meddelade Dignitana AB att de planerar att dela ut BrainCool AB till aktieägarna. Varefter en notering av BrainCool AB borde vara självklar. Någon tidsplan för utdelning och notering är dock inte preciserad.

Uppdatering: I mitten av september har Dignitana gjort en riktad nyemission och skriver då. "Emissionen stärker bolagets finanser och breddar ägarbasen vilket även underlättar en avknoppning och notering av dotterbolaget BrainCool AB."

Uppdatering: Dignitana meddelade den 10 februari 2014 att de fått ett förhandsbesked från Skatteverket om att BrainCool kan delas ut enligt Lex Asea. En kallelse till en extrastämma är planerad att skickas ut under veckan för att besluta om utdelningen.

Uppdatering: Braincool gör en nyemission under mars-april 2014 och listar sig på Aktietorget den 7 maj 2014.

Uppdaterat: 2014-05-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss