Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Aros Bostadsutveckling AB
Aros Bostadsutveckling AB

Aros Bostadsutveckling AB
Hamngatan 13
111 47 Stockholm

Hemsida:

arosbostad.se

Verksamhet:

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

16 juni 2021

Värdering:

1800 Mkr pre-money och 2100 Mkr post money om emissionen fulltecknas, samt 2152 Mkr post money om även hela övertilldelningsoptionen används. Beräkningen avser stamaktier. 56 kr per aktie

Övrigt:

Aros Bostadsutveckling är noterat på First North sedan tidigare med preferensaktier, men nu noteras bolagets stamaktier.

Uppdaterat: 2021-06-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss