Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Africa Resources AB
Africa Resources AB

Africa Resources AB
Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm

Hemsida:

africaresources.se

Verksamhet:

Africa Resources fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Africa Resources AB hette tidigare Gripen Oil & Gas AB. Gripen Oil & Gas AB hette tidigare Gotland Oil AB. Gotland Oil AB hette tidigare Norplat Resources AB.

Ägare:

Uppdatering; 31 mars 2018; Nordica Life (huvudsakligen Marcus Jensmar) 10,35 %, Danica Life (huvudsakligen Daniel Rammeskov) 10,11 %, Thomas Häggkvist inkl bolag 8,20 %, Raspart Förvaltning AB 8,12 %, Fondeon AB 5,74 %, Rolf Fromell 5,74 %, Nils Arne Eriksson 5,61 %, Skandinaviska Enskilda Banken S.A 2,70 %, Rolf H Andersson 2,70 %, Christina Kelmeling 2,63 %, Övriga (ca 4000) 38,10 %.

Uppdatering: Danica Life 13,7 %, Nordica Life 12,4 %, Häggkvist Thomas ink kontrollerade bolag 8,7 %, Raspart Förvaltning 8,0 %, Fondeon AB 6,1 %, Formell Rolf 6,1 %, Eriksson Nils Arne 6,0 %.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Genomförd

Tid:

31 maj 2018

Värdering:

Uppdatering: 75,4 Mkr post money.

Uppdatering: 70,7 Mkr pre-money och 75,4 Mkr post money vid emissionen i april-maj 2018.

64,3 Mkr pre-money och 70,7 Mkr post money om emissionen under februari 2017 fulltecknas.

Övrigt:

Gripen Oil & Gas meddelade under andra halvan av mars 2016 att de måste avnotera sig från Aktietorget. Aktietorget anser troligen att det i praktiken skulle bli en helt ny verksamhet i bolaget, då den tidigare skrivits av och utländsk verksamhet planeras att tas in. Gripen Oil & Gas planerar att så snart som möjligt ansöka om notering på en annan marknadsplats.

Uppdatering: Gripen Oil & Gas meddelade i början av maj 2016 att de ska köpa Africa Resources AB, som äger 75 % av Kongo-företaget Africa Resources Sarl, som har diamantlicenser i Kongo. Betalning ska ske med egna aktier, där Africa Resources ABs aktieägare efter affären kommer att äga 85 % och de nuvarande aktieägarna 15 %. Dvs i praktiken ett omvänt förvärv.

Licenserna har tidigare ägts av Pangea DiamondFields, och de har tidigare sålt licenser till det norsk-svenska IGE.

En notering siktar man på till hösten 2016.

Uppdatering: I början av november 2016 ser vi att Gripen Oil & Gas AB har bytt namn till Africa Resources AB, dvs man har tagit namnet från det företag man skulle köpa. Vi är inte på det klara med om man faktiskt fullföljde köpet av Africa Resources AB. Hemsidan har inte uppdaterats på närmare ett halvår.

Uppdatering: I februari 2017 gjorde Africa Resources en företrädesemission och skrev i samband med det att de planerade för en notering på NGM Nordic-MTF eller liknande lista.

Uppdatering: I mitten av april 2018 meddelade NGM att Africa Resources AB har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Första dag för handel är planerad till den 31 maj 2018.

Uppdatering: Africa Resources gör under april-maj 2018 en garanterade företrädesemission på 4,7 Mkr.

Uppdaterat: 2018-05-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss