Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Acticut International AB
Acticut International AB

Acticut International AB
Gjuterivägen 6
31132 Falkenberg

Hemsida:

www.acticutinternational.se

Verksamhet:

Acticut erbjuder totallösningar för mer effektiv skärande bearbetning. ROBOX ger användaren produktionskvalitetssystem, övervakning och system för analys av ljud och vibrationer utan att man behöver vara expert. VibraTools är ett expertsystem för bland annat ljud, vibrationer, mätteknik, utmattningsanalys, strukturdynamik och olinjär analys.

Ägare:

Före emissionen i mars 2009; Rolf Zimmergren 46,06 %, Thomas Lagö 43,11 %, Övriga 10,83 %.

Uppdatering: Rolf Zimmergen och Thomas Lagö har sålt sina aktier.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Likvidation beslutad den 17 april 2012

Värdering:

Pre-money 63,6 Mkr och 74,1 Mkr post money om emissionen fulltecknas i mars 2009.

Övrigt:

Acticut gör en nyemission under mars 2009. En notering blir aktuell när marknadsklimatet är positivt.

Uppdatering: Acticut planerar att ta ett beslut om notering under hösten 2009.

Uppdatering: Emissionen förlängdes till den 24 augusti.

Uppdatering: Företaget har utvecklats långsammare än sina uppställda prognoser. Någon tisplan för notering har inte kommenterats på länge.

Uppdatering: Bolaget har en ansträngd ekonomi. Bolage valde den 29 mars 2011 en helt ny styrelse. De tidigare huvudägarna Rolf Zimmergren och Thomas Lagö har sålt sina aktier.

Uppdatering: Dotterbolaget Acticut AB ansökte under 2011 om konkurs. Acticut International AB har dock för avsikt att starta om verksamheten.

Uppdatering: Acticut International AB saknar i början av 2012 både styrelse och VD

Uppdatering: Den 17 april 2012 togs beslut att likvidera Acticut International AB (556463-4052).

Uppdaterat: 2012-04-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss