Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Absolicon Solar Collector AB
Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB
Matrosgatan 5
871 33 Härnösand

Hemsida:

www.absolicon.se

Verksamhet:

Absolicon är en leverantör av koncentrerade solfångare, genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem.

Ägare:

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

22 juni 2016

Värdering:

Uppdatering: 25,4 Mkr pre-money och 38,1 Mkr post money vid emissionen i mars 2016.

15 Mkr pre-money och 18 Mkr post money i den nyemission bolaget gjorde i maj-juni 2015.

Övrigt:

Absolicon skrev i sin årsredovisning för 2014 att de planerar för en framtida notering och i maj-juni 2015 gjorde företaget en publik nyemission.

Uppdatering: Absolicon ska göra en nyemission och notera sig på Aktietorget under våren 2016.

Uppdatering: Absolicon gör en emission under mars 2016 och noterar sig på Aktietorget den 9 maj 2016.

Uppdatering: Notering är nu planerad att ske den 8 juni 2016.

Uppdatering: Bolagets notering förskjuts något ytterligare, men det ska inte handla om allt för lång tid. Det är någon av alla registreringar som måste göras i en emissions-/noteringsprocess som tagit lite längre tid än planerat.

Uppdatering: 22 juni 2016 blir första handelsdag.

Uppdaterat: 2016-06-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss