Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zwipe AS

Zwipe AS

Zwipe AS
Rådhusgata 24
0151 Oslo, Norge

Hemsida:

zwipe.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zwipe utvecklar och erbjuder biometriska autentiseringslösningar inom främst betalningar, åtkomstkontroll och identifikation.

Teckningsperiod:

6 mars 2022 - 20 mars 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100,1 MNOK

Teckningskurs:

4,80 NOK

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 mars 2023

Värdering:

180,2 MNOK pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:9. En innehavd på avstämningsdagen innehavd aktie ger en teckningsrätt. Nio teckningsrätter ger rätt att teckna fem aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 % via teckningsåtaganden och garantier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss