Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ziccum AB

Ziccum AB

Ziccum AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

ziccum.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ziccum utvecklar och kommersialiserar det patenterade och unika instrumentet för spraytorkning, LaminarPace. LaminarPace är ett innovativt och patenterat, CE-märkt instrument för torkning av små mängder läkemedelssubstanser med mycket låga förluster. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid logistik och transporter.

Teckningsperiod:

23 juni 2020 - 24 juni 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

38,8 Mkr

Teckningskurs:

17,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

129,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via bookbuilding-förfarande anordnat av Erik Penser Bank.

Post:

Övrigt:

Emissionen inleddes efter att marknaden stängt den 23 juni 2020 och ska vara klar innan marknaden öppnar den 24 juni. Ziccum vill sälja upp till 2 216 815 nya aktier.

Uppdatering: Ziccum sålde 2 216 815 nya aktier i emissionen till 17,50 kr per aktie och fick således in 38,8 Mkr.

Uppdaterat: 2020-06-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss