Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xpecunia Nordic AB

Xpecunia Nordic AB

Xpecunia Nordic AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm

Hemsida:

www.xpecunia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xpecunia ägnar sig åt mining av kryptovalutor, samt producerar miljövänlig energi via dotterbolag.

Teckningsperiod:

12 oktober 2020 - 30 oktober 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

4 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

92,6 Mkr pre-money

Villkor:

10 Mkr riktar sig till allmänheten och 30 Mkr till kvalificerade investerare. En unit består av en aktie och en teckningsoption.

Post:

2000 units

Övrigt:

En teckningsoption ger rätten att under oktober månad 2023 teckna en aktie till lösenpris 5,50 SEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss