Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i XMReality AB

XMReality AB

XMReality AB
Diskettgatan 11 B
583 35 Linköping

Hemsida:

xmreality.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

XMReality ska vara marknadsledare inom remote guidance och revolutionera kunskapsdelning genom augmented reality.

Teckningsperiod:

7 december 2022 - 21 december 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,3 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

0,55 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 december 2022

Värdering:

22,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 9:10. För varje aktie innehavd på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar innehavaren att teckna nio (9) units. Varje unit innehåller en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 7,9 MSEK, motsvarande cirka 39,1 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har XMReality ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 8,3 MSEK samt en så kallad toppgaranti om 4,0 MSEK. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 80 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande teckningsförbindelser och bottengarantin, 100 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen.

Förutom företrädesemissionen gör företaget även en riktad emisison på 5,9 Mkr, samt ett lån på 5 Mkr.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar, under perioden 8 – 19 maj 2023, till teckning av en (1) ny aktie i XMReality till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för XMRealitys aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,55 SEK och högst 1,00 SEK per aktie.

Uppdatering: Teckningssammanställningen visar att cirka 76 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 24 procent av Företrädesemissionen. Övertilldelning användes inte och bolaget fick således in 20,3 Mkr.

Uppdaterat: 2022-12-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss