Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xintela AB

Xintela AB

Xintela AB
Medicon Village
Lund

Hemsida:

xintela.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Teckningsperiod:

24 juni 2020 - 8 juli 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

36,71 Mkr + 3,5 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 juni 2020

Värdering:

97,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:8. Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till tre (3) uniträtter och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 2,40 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterade aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka fem (5) procent av teckningsförbindelser och till 95 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 3,5 Mkr användas.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att löpa från den 4 november 2020 till och med den 18 november 2020.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 30 oktober 2020 före utnyttjandeperioden av respektive serie av teckningsoptioner. Dock kan teckningskursen inte understiga 1,92 SEK per aktie.

Uppdaterat: 2020-06-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss