Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xintela AB

Xintela AB

Xintela AB
Medicon Village
Lund

Hemsida:

xintela.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Teckningsperiod:

27 december 2019 - 27 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

7,91 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

236,8 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Bauerfeind-koncernen för konvertering av lån.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna emission görs för att konvertera tidigare lån så tar Xintela upp ett nytt lån om 10 MSEK från sex nya långivare. Det nya lånet om 10 000 000 SEK löper med en månatlig ränta om 1,5 % och förfaller till betalning senast den 28 juni 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss