Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xintela AB

Xintela AB

Xintela AB
Medicon Village
Lund

Hemsida:

xintela.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Teckningsperiod:

15 oktober 2018 - 15 oktober 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

49,92 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Bauerfeind AG.

Post:

Övrigt:

Den 24 september 2018 meddelade Xintela att de har ingått en överenskommelse med en strategisk investerare om att investera minst 25 Mkr till 6 kr per aktie. Datum och exakta villkor har i skrivande stund ännu inte presenterats.

Uppdatering: Bauerfeind AG avser dessutom, utöver den riktade nyemissionen, att förvärva 1 738 607 aktier från ALMI Invest Småland & Öarna AB till en emissionskurs om 6 kronor per aktie, motsvarande 10 431 642 SEK. Bauerfeind AG kommer efter den riktade nyemissionen och förvärvet att inneha 10 058 940 aktier, motsvarande en ägarandel om cirka 26 procent.

Uppdaterat: 2018-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss