Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xintela AB

Xintela AB

Xintela AB
Medicon Village
Lund

Hemsida:

xintela.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Teckningsperiod:

3 februari 2016 - 17 februari 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per unit / 5 kr per aktie

Likviddag:

Tre dagar efter utsänd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

89 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 unit, dock lägst 500 units.

Övrigt:

Beräknad första handelsdag för Xintela på First North är den 22 mars 2016.

Xintela har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt 30 MSEK, motsva­rande 100 procent av den initiala emissionslikviden.

En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 som berättigar till teckning av en ny aktie i Bola­get.

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari - 10 februari 2017.

Om nyemissionen övertecknas kan styrelsen välja att utnyttja en övertilldelningsoption och ge ut ytterligare högst 500 000 units, innebärande högst 1 000 000 aktier och högst 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss