Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xbrane Biopharma AB

Xbrane Biopharma AB

Xbrane Biopharma AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

xbrane.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xbrane Biopharma är specialiserat på utveckling och produktion av biogenerika-läkemedel med kontrollerad frisättning.

Teckningsperiod:

18 juni 2019 - 18 juni 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

147 Mkr

Teckningskurs:

33,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission. Tecknarna är bland annat STADA Arzneimittel AG, NYIP (Nyenburgh Investment Partners), Swedbank Robur Medica, Belsize Asset Management GmbH och Serendipity Group AB.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna riktade emission gör Xbrane även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss