Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i World Class Seagull International AB

World Class Seagull International AB

World Class Seagull International AB
Electrum 402
16440 Kista

Hemsida:

www.worldclass.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Franchise-baserade gymkedja.

Teckningsperiod:

7 april 2008 - 25 april 2008

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

104,5 Mkr efter apportemission och innan nyemission. 134,5 Mkr om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Företaget planerar att noteras på First North under vecka 23.

Uppdaterat: 2008-04-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss