Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WntResearch AB

WntResearch AB

WntResearch AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.wntresearch.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Teckningsperiod:

8 november 2012 - 22 november 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,8 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 november 2012

Värdering:

Pre-money 22,9 Mkr.

Villkor:

Företräderätt 5:9. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

WntResearch har via avtal erhållit garantiteckning om 2,55 Mkr och teckningsförbindelser om 0,8 Mkr, totalt motsvarande 3,35 Mkr. Bolaget överväger härutöver att anskaffa ytterligare teckningsåtagare och garantitecknare.

Uppdaterat: 2012-11-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss