Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WntResearch AB

WntResearch AB

WntResearch AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.wntresearch.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Teckningsperiod:

7 december 2011 - 21 december 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,8 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 december 2011

Värdering:

Pre-money 31,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 uniträtt. Innehav av 4 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 1 ny aktie och en 1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera 1 ny aktie i bolaget till en kurs om 7,55 kr per aktie.

Post:

Övrigt:

WntResearch har tecknat garantiavtal om 3,36 MSEK. Om optionerna som följer med utan vederlag i företrädesemissionen används tillförs bolaget ytterligare 13 Mkr. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 3 februari 2012 till och med 28 november 2012.

Uppdatering: 3,36 Mkr kom in via nyemissionen.

Uppdaterat: 2011-12-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss