Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WntResearch AB

WntResearch AB

WntResearch AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.wntresearch.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Teckningsperiod:

13 oktober 2010 - 27 oktober 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,98 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 34,27 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minsta teckningspost är 500 aktier.

Övrigt:

WntResearch planerar att notera sig på Aktietorget den 26 november 2010. WntResearch har via skriftligt avtal med Sedermera Fondkommission AB erhållit teckningsförbindelse om totalt 2 954 032 kronor, vilket motsvarar cirka 37 procent av den totala emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2010-10-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss