Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WebGallerian Scandinavia AB

WebGallerian Scandinavia AB

WebGallerian Scandinavia AB
Box 93
184 21 Åkersberga

Hemsida:

webgallerian.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

WebGallerians affärsidé är att erbjuda små och medelstora ehandelsbutiker exponering i ett shoppingcenter mot onlinekunder, med konkurrenskraftiga tekniska- och logistiska lösningar till en kostnad som väsentligt understiger andra marknadskanaler.

Teckningsperiod:

14 mars 2018 - 11 maj 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7 Mkr

Teckningskurs:

5,40 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

35,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 11 maj 2018.

Uppdaterat: 2018-04-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss