Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vitec Software Group AB

Vitec Software Group AB

Vitec Software Group AB
Tvistev. 47
90729 Umeå

Hemsida:

www.vitec.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vitec är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till utvalda branscher. Bland kunderna finns fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, energibolag samt tidningsföretag.

Teckningsperiod:

29 november 2018 - 29 november 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

197,5 Mkr

Teckningskurs:

79 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2 357 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emisison. Tecknare i nyemissionen utgörs av de institutionella investerarna Cliens Kapitalförvaltning AB, Creades AB (via kapitalförsäkring), Didner & Gerge Fonder AB, Grenspecialisten Förvaltning AB, Handelsbanken Fonder AB och OstVast Capital.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss