Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma Holding AB
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal

Hemsida:

www.vicorepharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vicore Pharma bedriver utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser med väldokumenterade antiinflammatoriska och organskyddande egenskaper. Vicore Pharma Holding AB hette tidigare Mintage Scientific AB.

Teckningsperiod:

13 januari 2010 - 27 januari 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5,6 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 januari 2010

Värdering:

Pre-money 11,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av 1 ny aktie erfordras 2 teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Mintage Scientific hette tidigare A+ Science. Aktieägare i Mintage Scientific, som tillsammans representerar 40 procent av aktierna har lämnat ett teckningsåtagande om att teckna för minst sina ägarandelar i aktuell nyemission, vilket motsvarar drygt 2 240 000 aktier och 2 240 000 kr. Mintage har för avsikt att notera sig på en lämplig marknadsplats under 2010.

Uppdaterat: 2009-12-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss