Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Unlimited Travel Group UTG AB

Unlimited Travel Group UTG AB

Unlimited Travel Group UTG AB
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm

Hemsida:

www.unlimitedtravelgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Unlimited Travel Group är en koncern som består av ett dussintal nischade rese- och eventbolag som alla erbjuder unika upplevelser med hög kvalitet och personlig service. Deras verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, självständiga och entreprenörsdrivna.

Teckningsperiod:

2 februari 2021 - 19 februari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

35,1 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 januari 2021

Värdering:

35,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss