Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Twiik AB

Twiik AB

Twiik AB
Djäknegatan 9
211 35 Malmö

Hemsida:

twiik.me

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Twiik erbjuder en app där personliga tränare och gym kan distribuera träningsprogram och instruktioner via video.

Teckningsperiod:

22 april 2021 - 6 maj 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,05 Mkr

Teckningskurs:

24,40 kr per unit / 6,10 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

24,9 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. Varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 1.

Post:

1 unit, minimum 250 units.

Övrigt:

Twiik noteras på First North den 25 maj 2021.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,95 Mkr (inklusive bryggfinansiering om cirka 5,27 Mkr samt tillhörande kompensation om cirka 1,05 Mkr) totalt motsvarande cirka 56 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2021-04-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss