Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Triboron International AB

Triboron International AB

Triboron International AB
Stenhuggarvägen 4 V
132 38 Saltsjö-Boo

Hemsida:

www.triboron.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Triboron är ett miljöteknikföretag med en patenterad tribologiteknologi och -process. Teknologin minskar friktionen, ökar effektiviteten och sparar pengar i industriella applikationer. I ett modernt fordon ger en bränsleinblandning av Triboron en minskad förbrukning på minst 3-5 %.

Teckningsperiod:

11 december 2020 - 29 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,8 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 december 2020

Värdering:

38,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit.

Post:

Övrigt:

Varje Unit består av en (1) ny aktie av serie B och en (1) ny vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2023:2.

Tre (3) nya teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie med en lösenkurs fastställd som 70 procent av den genomsnittliga aktiekursen före lösenperioden. Lösenperioder infaller under juni 2021, juni 2022 samt juni 2023. Teckningsoptionerna kommer att noteras på Nasdaq. Teckningstid: Units kan tecknas från och med 11 december 2020 till och med 29 december 2020.

En grupp av Triborons största aktieägare, bl a Christian Dahl Services AB, Olle Heigard, Kent Sander, Carl-Henric Svanberg, INO3 AB, Hans Stråberg, Henry Sténson och Pär Krossling, har ingått tecknings­förbindelser med Triboron varigenom de förbundit sig att teckna Units för motsvarande cirka 33 procent av Företrädes­emissionen. Ingen ersättning kommer att utgå till följd av dessa teckningsförbindelser. Därtill har Triboron träffat avtal om emissionsgaranti för resterande del av Företrädesemission som därmed är till 100 procent säkerställd. Emissionsgarantin har lämnats av en grupp investerare som förbundit sig att till samma pris som övriga investerare förvärva icke tecknade Units i Företrädes­emissionen.

Uppdaterat: 2020-12-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss