Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tre Kronor Property Investment AB

Tre Kronor Property Investment AB

Tre Kronor Property Investment AB
Box 5130
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.3krproperty.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tre Kronor Property Investment består av en diversifierad portfölj med livsmedelsfastigheter, apotek samt statlig och kommunal verksamhet. Förvaltas av Catella Asset Management.

Teckningsperiod:

22 september 2017 - 5 oktober 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

355,5 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

0 kr pre-money.

Villkor:

Post:

100 aktier, minimum 10 000 aktier. (150 personer kommer erbjudas att teckna 1 000 aktier)

Övrigt:

Inom en månad efter emissionen noteras företaget på First North.

Förväntad utdelning med start 2018 är 8 kr med potential för högre utdelning längre fram.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss